หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นธุรการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
โดย : admin
อ่าน : 1144
พุธ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

          ด้วยโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 5965 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาร พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด