หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรมทางโรงเรียน
หัวข้อ : งานวันสุนทรภู่รำลึกและวันภาษาไทยแห่งชาติ
โดย : ครูฐานะ
อ่าน : 1776
อังคาร ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

            ด้วยวันที่  26 มิถุนายน 2561 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของวงการกวีไทย  เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของบรมครูทางบทกลอน  คือท่านสุนทรภู่  ท่านได้รับยกย่องเป็นกวีเอกของชาติไทย  และในปี พ.ศ. 2539  ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก  โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของท่านสุนทรภู่  จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่รำลึกและวันภาษาไทยแห่งชาติ   ระหว่างวันที่ 19 - 26 มิถุนายน  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงผลงานและความสามารถของท่านสุนทรภู่  อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประวัติและผลงานของบรมครูสุนทรภู่