ชื่อ - นามสกุล :นายคฑาวุธ คะลา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone : 087542300
Email :katawut.kala@tubtimsiam04.ac.t