ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุดาพร เกษี
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone : 094284715
Email :sudaporn.kes@tubtimsiam04.ac.t