ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสาวิภักดิ์ ครุฑรัมย์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา
ที่อยู่ :
Telephone :0821428176
Email :Little.Sano2@gmail.com