ชื่อ - นามสกุล :นางจารุดา จิตสะอาด
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :089-002092
Email :jaruda.yern@gmail.com