ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกณิกา ชัยชาญ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :0929269113
Email :kenika.cha@tubtimsiam04.ac.th