[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
DLIT
คลังเก็บรูปภาพ

  
ประวัติโรงเรียน  
 

                                            

ประวัติโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔
            โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดการศึกษาแบบสหศึกษา ในช่วงแรกมีจำนวนห้องเรียน ๑ ห้อง นักเรียนจำนวน ๓๕ คน โดยอาศัยศาลาประชาคมของหมู่บ้านลันแต้ เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน มีนายสุนทร  พลศรี อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ดูแลสาขา ต่อมาย้ายมาตั้งในพื้นที่ราษฎร์พัสดุระหว่างบ้านลันแต้-กะเลงเวก มีพื้นที่ ๘๕ ไร่ ซึ่งสภาตำบลเทพรักษาได้จัดให้ โรงเรียนรับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ ในชื่อ “โรงเรียนมัธยมเทพรักษา” ได้บรรจุครูรุ่นแรกจำนวน ๗ คน โดยมีนายสุนทร  พลศรี เป็นผู้บริหารโรงเรียนและได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค บ้านพักครูจำนวน  ๑ หลัง ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
             โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔  ในพระอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนในโครงการทับทิมสยาม ๐๔ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความรู้และอาชีพแก่ราษฎรในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รับพระราชทานนามโรงเรียน ชื่อ “โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์” และดำเนินการให้กรมสามัญศึกษาจัดตั้งเป็นโรงเรียนในโครงการพิเศษ ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให้กรมสามัญศึกษา ซึ่งเป็นกรมที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยู่ในสังกัดเดียวกันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงทำให้โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เขตพื้นที่บริการ
              โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔  ในพระอุปถัมภ์  รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการของตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ดังนี้
๑.หมู่ที่ ๑ บ้านเทพรักษา
๒.หมู่ที่ ๒ บ้านกะเลงเวก
๓.หมู่ที่ ๓ บ้านอามุย
๔.หมู่ที่ ๔ บ้านตาไทย
๕.หมู่ที่ ๕ บ้านชำเบง
๖.หมู่ที่ ๖ บ้านลันแต้
๗.หมู่ที่ ๗ บ้านศาลา
๘.หมู่ที่ ๘ บ้านตาพราม
๙. หมู่ที่ ๙ บ้านตาแตรว
๑๐.หมู่ที่ ๑๐ บ้านทับทิมสยาม ๐๔
๑๑.หมู่ที่ ๑๑ บ้านไพรพยัคฆ์
๑๒.หมู่ที่ ๑๒ บ้านสะเดาพัฒนา
๑๓.หมู่ที่ ๑๓ บ้านลันแต้อุดมสุข   

      และตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ
๑๔.หมู่ที่ ๔ บ้านคะนา
๑๕. หมู่ที่ ๗ บ้านภูมินิยมพัฒนา